Overheid

Het gilde kent functies die vanuit het historie zijn toebedeeld.
Een kleine opsomming:

De gildeoverheid

 • Regerend deken > voorzitter
 • Schrijvend deken > secretaris
 • Deken schatkistbewaarder > penningmeester
 • Koning > koning voor periode van 2 jaar
 • Keizer > 3 x koningschap achtereen
 • Vaandrig > dager van het hoofdvaandel
 • Ouderling > oudste gildebroeder

Overige functies

 • Vendelier > vendelt met vlag
 • Schietmeester > verantwoordelijk voor het schieten
 • Archivaris > verantwoordelijk voor het archief
 • Zilvervestdrager > drager van het koningsvest
 • Tamboer > trommelaar
 • Patroonsheilige > dame symboliseert Heilige Catharina
 • Consultor spiritualus > geestelijk adviseur