Koning & Keizer

Het verloop van het koningschieten werd vastgelegd in reglementen. Reeds in 1876 stelde “de directie” van het gilde grondartikelen vast waarbij het koningschieten werd geregeld.

Blijvende herinneringen van diverse koningschappen zijn vastgelegd in zilveren schilden. Het Sint-Catharinagilde is nog steeds in bezit van diverse koningsschilden. Het is namelijk de plicht van de koning om een zilverstuk toe te voegen aan het bezit van het gilde waarin vermeld staat zijn naam, beroep, het gilde en de periode van zijn koningschap. In 1926 werd dit reglement aangepast.

De artikelen van het gilde uit het jaar 1926:

Hij die den koningsvogel afschiet volgens het schietreglement word koning, in derde herhaling achtereen volgende, Keizer tot hem een andere Keizer vervangt………

Op tijdig verzoek, dit wil zeggen 24 uur tevoren kan bij openbare optochten of koningschieten of prijsvogelschieten, de Kapitein, de koning of vaandrig of ouderling het gilde verplichten aan huis af te halen. Bij afhaling van functionarissen zijn deze verplicht de gildebroeders te tracteren op bier, wijn en sigaar.

Van Uitschieting

De huidige koning wordt uitgeschoten bij zijn woning. Feitelijke uitschieting vindt plaats op het schietterrein vanwege strenge wetgeving. Dit vindt plaats op de dag van het schietfestiviteit. De koning wordt opgehaald door het gilde. Daarbij lossen drie gildebroeders drie x drie schoten als teken van de koning om naar buiten te komen. De strijd om het nieuwe koningschap vindt die dag plaats. Het gilde bedankt hem voor de afgelopen koningsperiode en er wordt voor hem gevendeld. Op het koningsvest prijkt een koningsschild voor de eeuwigheid.

De koning is verplicht na 2 jarig koningschap een zilveren schild aan het gilde te schenken. Benevens zal hij de gildebroeders trakteren op ieder 3 glazen bier en 2 sigaren. De gildebroeders zijn verplicht de koning een geschenk aan te bieden.

Het Vrijen van de Boom

Op een zondag in september op een even jaartal wordt er bij de kiosk in het Philips-Van Lenneppark verzameld. Daar bij verwelkomen we onze eregasten. Het gilde begeleidt hen naar het schietterrein. Na aankomst op het schietterrein vrijt het gilde de schutsbomen. Drie maal loopt het gilde om de bomen die daarbij gezuiverd worden van het kwade. Op de schutsboom plaatst het gilde een houten vogel.

De koning komt het eerste schot toe naar elke prijsvogel welke onderling door het gilde uit de kas wordt verschoten alsmede naar den koningsvogel.

Na het eerste schot van den ouden koning op den nieuwen koningsvogel moeten de deelnemende schutters behoorlijk loten. Den ouden koning kan ook hiervan gebruik maken of wacht met het tweede schot indien de vogel nog niet afgeschoten is tot iedere deelnemer geschoten heeft.

Bij koningschieten is ieder lid verplicht den tamboer een schenking in zilver te geven en tevens verplicht op zijn beurt naar den koningsvogel te schieten op boete van 20 stuivers.

De tamboers roffelen bij ieder stuk hout dat naar beneden valt. Hij die het laatste stukje hout van de schutsboom schiet kan zich verheugen op twee jaar koningschap. Na het bekend zijn van de nieuwe koning komt de gildeoverheid onder de schutsboom bijeen voor beraad. Bij geen bezwaren wordt overgegaan tot de installatie van de nieuwe koning.

Installatie van de nieuwe Koning.

Het koningsvest wordt de koning omgehangen als teken van waardigheid. De regerend deken zal de nieuwe koning verzoeken de koningsgelofte af te leggen.

Is de nieuwe koning bekend dan moet hij in een zilveren bekken van water, zijn handen dompelen en een zilverstuk daarin leggen ten teken dat hij zuiver is. Het geld is bestemd voor de kas. Het bekken wordt vastgehouden door de patroonsheilige.

De vaandrig zwaait nadien drie maal boven het hoofd van de nieuwe koning. De vendeliers brengen daarbij de vendelhulde aan de nieuwe koning. De middag wordt afgesloten onder het genot van “een potje bier”.

Inschieten van de nieuwe Koning.

In overleg met de nieuwe koning wordt bij zijn huis of op het schietterrein van het gilde de nieuwe koning in geschoten. Hij trakteert de leden op bier, wijn of sigaren.