Het gilde 1990 – 2019

Na het verkrijgen van het gildehuis en het nieuwe schietterrein in het Philips van Lenneppark nemen ook de activiteiten van het gilde toe.

De eerste echte gildefeest wordt gehouden in hartje Strijp op het Trudoplein. We spreken dan over het jaar 1996. Nadien organiseert het gilde diverse toernooien waaronder het jeugdtoernooi en de NBFS-toernooi. Allen grote successen omdat namelijk de verbroedering centraal staat. Het gilde vindt dit belangrijk!

Vanaf 2000 organiseert het gilde jaarlijks de kampioenschap van Strijp. Een succesvol activiteit in en voor Strijp. De opbrengsten gaan naar een goede doel. De invulling van het gilde “voor Outer en Heerd”.

Wekelijks kunnen de broeders elkaar ontmoeten in het gildehuis aan de Botenlaan.
Maandelijks, op de tweede zondag, schiet het gilde onderlinge wedstrijden in het park.

Voor de toekomst blijft het belangrijk om te investeren in de gildegedachte. Een moeilijke opgave in de tijd van internet, mobiels, facebook etc. Maar toch de moeite waard!