Het gilde 1900 -1945

Om de geoefendheid van de leden op peil te houden, wordt geschoten op de schutsboom; de wip of op de vogel. Uit historie is komen vast te staan dat in 1855 een vergunning is verleend door het Strijpse gemeentebestuur voor het plaatsen van een schutsboom op de Hontsheuvel. Deze naam wordt tegenwoordig niet meer gebruik. Waarschijnlijk ligt dit perceel op de hoek van de Zeelsterstraat / Bredalaan.
In 1923 moet het gilde uitkijken naar een nieuwe locatie. Het gilde vindt deze aan de Zeelsterhoofdstraat nabij de Venschedijk. De jaren twintig van de vorige eeuw zijn gouden tijden voor het gilde. Met een ledenaantal van 40 broeders trekt men door het Kempische land om deel te nemen aan diverse wedstrijden. Menig prijs wordt gewonnen.In 1935 wordt de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland opgericht. In dat jaar organiseert het Strijpse gilde een groots gildefeest aan de Botenlaan in het kader van haar 350 jaar bestaan. Daarbij is tevens aanwezig Pietje van de Broek (1836-1937). Bekend en bemind om zijn hoge leeftijd en krasse optreden.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog liggen de gildeactiviteiten stil. De bezetter gelast dat alle verenigingen worden ontbonden waaronder de gilden.

De bezetter kan wel eisen maar toch blijft de broederschap in stand.
Vele documenten zijn in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.
Op 15 augustus 1944 brandt het gildehuis Het pleintje aan de Strijpsestraat volledig af. Het archief van het gilde ligt hier opgeslagen