Geschiedenis

Het ontstaan van het gilde

De schuttersgilden zijn eind 13e eeuw ontstaan voornamelijk in de streken Vlaanderen en Brabant. Het waren mannengezelschappen die zich gilden noemden. De bedoeling was het bewaken en verdedigen van het eigen volk. Vanaf het begin is er een hechte band met kerk en gemeenschap. Uit onderzoek is gebleken dat het Sint-Catharinagilde Strijp reeds in 1545 bestond. Deze gegevens zijn gebaseerd uit een onderzoek van de zilveren koningsvogel. Het is echter niet uitgesloten dat het gilde eerder is opgericht.

Schieten is belangrijk voor het gilde. Wedstrijden worden er georganiseerd om de geoefendheid van de leden op peil te houden. Dit om de vijand te weerstaan. Het oudste document, in bezit van het gilde, dateert uit het jaar 1800. In dat jaar tekenen de Strijpse rivaliserende gilden Sint-Joris en Sint-Catharina vrede. Daarbij komt men overeen dat de gemeenschappelijke schutsboom gezamenlijk wordt onderhouden. In een document wordt vastgelegd dat slechts één gilde op kermismaandag koning schiet. Dit is de reden dat het Sint-Catharinagilde om de twee jaar koning schiet.

Het oudste reglement dateert uit 1873; opgesteld door de directie der gilde. In artikelen werden de rechten en plichten van de gildebroeders en overheid vastgelegd.